Oranjevereniging Nijland

Laatste nieuws van de Oranjeverenging (Juni 2018)

Nieuws van de Oranje Vereniging Nijland

 

Beste mensen,

Het is alweer een tijdje achter de rug, maar we kunnen met ons allen terug kijken op een zeer geslagde Koningsdag.

Dit jaar hadden we vorafgaand aan de Koningsdag briefjes rondgebracht met daarop de vraag of u een rollade wilde bestellen, waarvan er €2,50 per stuk naar de OV zou gaan. U gaf hier goed gehoor aan! De rollades konden opgehaald worden in de Mande op Koningsdag of eventueel thuis worden bezorgd. Hier zat voor ons als bestuur nog wel wat werk in, maar met zo’n goed resultaat is dat geen probleem!

Op Koningsdag zelf hadden we na een petje op, petje af spel een kleine vrijmarkt met onder andere aardbeien,- en plantjes verkoop, raadspelletjes, draaiend rad en voor de kinderen een rommelmarkt. De totale opbrengst ligt rond de €700,-. Hier kunnen we tijdens de dorpsfeesten weer leuke dingen mee doen! Hartelijk dank allemaal!

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij de “Hoanne”op Tjalhuizum waren er veel mensen aanwezig. Tijdens de bloemlegging ging het bij de ambtenaar van onze gemeente wat mis, want er was geen krans. Dit hebben we opgelost door samen met de OV naar voren te lopen. Goed opgelost dus!

 

Ondertussen zitten wij niet stil. De dorpsfeesten staan na de zomervakantie, 6 t/m 9 September, voor de deur en daar zijn wij erg druk mee.

Van bijna iedere straat hebben we captains! Behalve nog geen één uit de Tsjerkegreft en het buitengebied. We zijn wel de voorbereidingen met de captains gestart, omdat wij hun ook de tijd willen geven om het één en ander goed voor te kunnen bereiden.

Ik zal de captains bij naam noemen:

Ingenawei: Christiaan Ybema en Ypie v/d Werf

Singel/Jonkerspaed: Pedro de Jong en Jelmer Schraa

Hottingawei/Tsjaerddyk: Tjitze Rienstra en Pier Gerbrandy

Tramstrjitte/Hege Wier: Hanneke en Jelte

Hoedemakerstrjitte/Smidstrjitte: Corry Steeman

Koarnleane: Gert Homsma en Goos Pieksma

Botniastrjitte, Camstrastrjitte en Roordastrjitte: Miriam Zijlstra en Attie Veenstra

De Freonen: Lisanne van Dijk en Lynet v/d Veer

Het eerste overleg is geweest en de eerste teams hebben hun thema voor de straatversiering al doorgegeven.

Heel fijn om met deze toppers samen te werken!

 

Ook bestuurlijk zijn er een aantal veranderingen. Tijdens de ledenvergadering heeft Maaike vervroegd afscheid genomen. Toen besloten om eerst geen vervanging te zoeken. Dit i.v.m de drukte rondom de dorpsfeesten. Nu heeft ook Brenda aangegeven dat zij vervroegd moet stoppen, omdat zij weer gaat studeren. Heel begrijpelijk, maar we hebben nog wel wat “vrouw”kracht nodig. Super goed dat Geartsje Mollema ons bestuur is komen versterken! Zij is al een paar jaar vaste vrijwilliger bij ons, maar nu dus onderdeel van ons team. Hier zijn we erg blij mee! Nu is er nog 1 plekje vrij voor een vrouw. Vind jij het leuk om ons team te komen versterken? Meld je dan bij één van ons aan!

Brenda, vanaf deze plek willen we jou bedanken voor je inzet! We gaan op een ander moment nog officieel “afscheid”  van je nemen.

 

Nu staat de zomervakantie voor velen voor de deur. Wij wensen jullie een fantastische, warme en relaxte vakantie toe en zien jullie graag na afloop terug op ons feestterrein op de sportvelden van Nijland!

 

 

Met een vriendelijke groet,

Het bestuur van Oranje Vereniging Nijland

Tjitze, Bert, Johan, Rudi, Alvin, Geartsje, Greta, Jildou en Janke