Oranjevereniging Nijland

Spelregels Zeepkisten race

Tijdens het dorpsfeest is er op de zaterdagmiddag een zeepkisten race over een parcours. Hier alvast het regelement. De OV heeft twee zeepkisten geknutseld, dus gewoon instappen en gaan!   Algemeen: Deelname is voor iedereen vanaf het voortgezet onderwijs! Deelname is geheel op eigen risico!! Een ieder is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Deelname kan […]

Loting voor opstelling optocht en indeling culturele avond

De officiële volgorde is: Jongedyk Trije Diken, Sylsterbuorren, Skiepeleane Hoedemakers/Smid/Pollemastrjitte Hottingawei-Tsjaerddyk Singel/Jonkerspaed Vriendengroep “de Stokertjes” Ingenawei Koarnleane Tramstrjitte/Hege wier Botnia/ Roorda/ Camstrastrjitte Vriendengroep “Zonder naam” Tijdens de loting was de deelname van de Vriendengroep “Zonder naam” nog niet officieel bevestigd. Vriendengroep “Zonder naam” zal daardoor als 11e starten

Captains en beoordelingspunten waar de jury op let

De volgende mensen zijn de straat captains voor de dorpsfeesten 2016:   Koarnleane: Goos Pieksma en Durkje Boonstra Tramstrjitte/hege wier: Agnes Posthumaen en Tietsje Wielstra Jongedyk: Marleen van Eyk en Petra v/d Zee Ingenawei: Christiaan Ybema en Ypie v/d Werf Hottingawei-Tsjaerddyk: Tjitze Rienstra en Susanne Spies Singel/Jonkerspaed: Jan-Sytze Feenstra en Anita Hofstra Botnia/ Roorda/ Camstrastrjitte: Sietske […]

Nieuws van de OV!

Beste mensen, Wij willen deze keer graag beginnen met erg goed nieuws! In het vorige nyslan vertelden wij u nog dat we nog steeds op zoek waren naar nieuwe bestuursleden. Nu kunnen wij melden dat onze zoektocht geslaagd is!! Met de komst van Alvin en Tanja is ons bestuur weer compleet! Nog zo’n 10 weken […]

Uiteindelijk wordt het een optocht!

Na overleg me de aanwezige straat captains zijn we tot het besluit gekomen om dit jaar een optocht te houden tijdens het dorpsfeest! Over een korte tijd plaatsen we hier ook alvast het programma voor de aankomende dorpsfeesten. Nog even ter herinnering, het thema is dit jaar: Doen Als Toen!  

Poll over dorpsfeest 2016 – Straatversiering of Optocht

Tijdens het vorige dorpsfeest in 2014 hebben wij als Oranjevereniging besloten te kiezen voor straatversiering in plaats van een optocht zoals de jaren daar voor. Graag willen wij uw/jouw mening voor het dorpsfeest van 2016… Straatversiering of liever een optocht.

Foto’s Voute Party 2015

Alle foto’s zijn terug te vinden in het fotoalbum!  

Voute Party!

Oranje Vereniging Nijland presents:   Wanneer: Zaterdag 14 november 2015 Locatie: MFC de Mande te Nijland Zaal open: 21.00 uur Aanvang: 21.30 uur Entree leden: GRATIS, niet leden: € 5,00 per persoon Dresscode: Vout!   Doe je mee aan het Voute Kwartier? Lever als buurt / vereniging / vriendengroep / familie 5 hele Voute muzieknummers […]

Programma Koningsdag 2015

Koningsdag 2015   15.00 uur Inloop in De Mande. Ontvangst met koffie en oranjekoek. Voor de kinderen is er limonade 15.15 uur Welkom en zingen Wilhelmus en Frysk folksliet o.l.v. Muziekkorps Excelsior 15.30 uur Activiteit voor Jong & Oud Dit keer gaan we naar buiten en is er een gezellige gezinsspeurtocht uitgezet. In groepen vertrekken […]

Donderdag 5 februari – Algemene ledenvergadering

Op donderdag 5 februari 2015 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd voor onze leden in ‘De Mande’ van Nijland Aanvang 20:00 uur Agenda: Opening Zingen van het Wilhelmus Notulen ledenvergadering 2014 Mededelingen en ingekomen stukken Jaarverslag penningmeester Rapport en benoeming kascommissie Kascommissie 2015: Mirjam Zijlstra-Meinen en Rients Hilverda. Reservelid: Kathinka de Jong Jaarverslag secretaris Pauze Evaluatie activiteiten 2014 […]

Previous Posts Next posts