Oranjevereniging Nijland

Lidmaatschap

Een vereniging kan niet bestaan zonder haar leden. Wilt u lid worden van onze Oranjevereniging? Dan kunt u gebruik maken van onderstaand aanmeldingsformulier.
Mede door uw lidmaatschap kan de Oranjevereniging activiteiten organiseren voor de bewoners van Nijland

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aanmelding!

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer

  E-mail adres (verplicht)

  Hierbij meld ik mij aan als nieuw lid en verleen ik de machtiging tot het jaarlijkse automatisch afschrijven van de contributie door de Oranjevereniging Nijland

  Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 10,00 per persoon vanaf 18 jaar.
  Voor gezinnen bedraagt het lidmaatschapsgeld € 20,00 inclusief kinderen tot 18 jaar
  Het lidmaatschapsgeld wordt omstreeks de maand maart afgeschreven.
  Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.

  Rekeninggegevens Oranjevereniging Nijland
  IBAN: NL12 RABO 0308 782 267

  Vul de volgende verificatie code in: captcha