Oranjevereniging Nijland

Positie en rol Staatshoofd

De Koning vormt samen met de ministers de regering. De Koning is het staatshoofd en heeft een aantal formele taken.

  • Ondertekenen van wetten
  • Troonrede
  • Voorzitter van de Raad van State

Positie

Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn. Dit wil zeggen dat de ministers verantwoording moeten afleggen aan het parlement over het beleid van de regering. De ministers zijn ook politiek verantwoordelijk voor de uitspraken en het handelen van de Koning. De positie van de Koning komt onder meer tot uiting in het ondertekenen van wetten en besluiten die mede worden ondertekend door een minister. Aan het slot van de kabinetsformatie ondertekent de Koning de besluiten tot benoeming van de ministers en beëdigt hij de ministers. Daarnaast is de Koning voorzitter van de Raad van State en spreekt hij jaarlijks de Troonrede uit. De Koning is staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden dat naast Nederland bestaat uit de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Rol Staatshoofd

Naast de formele taken als Staatshoofd zet de Koning zich in voor de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden. De Koning heeft daarbij een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol.

Samenbindend

De Koning verbindt mensen en groepen en steunt het werk van mensen en organisaties die een samenbindende rol in onze samenleving hebben. Hij is daarbij onpartijdig. Zo draagt hij bij aan stabiliteit in de samenleving en aan de continuïteit en vooruitgang van het land. Hij geeft uitdrukking aan de nationale gevoelens die onder burgers leven bij vreugdevolle en treurige gebeurtenissen.

Vertegenwoordigend

Daarnaast vertegenwoordigt hij het Koninkrijk der Nederlanden in binnen- en buitenland. De Koning legt bijvoorbeeld werkbezoeken in provincies en gemeenten af, bezoekt de eilanden in de Antillen en brengt jaarlijks enkele staatsbezoeken aan het buitenland en ontvangt staatshoofden en regeringsleiders die een bezoek aan Nederland brengen.

Aanmoedigend

De Koning is regelmatig aanwezig bij congressen, (openings)bijeenkomsten, vieringen, herdenkingsplechtigheden en andere officiële evenementen. Zo schenkt de Koning aandacht aan goede initiatieven in de maatschappij en steunt ontwikkelingen en activiteiten die daarbij van waarde zijn.