Oranjevereniging Nijland

Algemene ledenvergadering en bingo 19 maart 2021

U kunt aan de vergadering/ bingo deelnemen vanaf uw computer, tablet of smartphone via onderstaande link: https://global.gotomeeting.com/join/384989749 U kunt ook telefonisch deelnemen aan de vergadering, hiervoor belt u gratis: 0800 020 0182 Vervolgens zal u door een computer (in het Engels) gevraagd worden de toegangscode in te typen voor deze vergadering. De toegangscode is: 384 […]

Vergadering Oranjevereniging Nijland

Maandag 23 november 2020 van 20:00 – 21:00 uur U kunt aan de vergadering deelnemen vanaf uw computer, tablet of smartphone via onderstaande link:https://global.gotomeeting.com/join/569284717 U kunt ook telefonisch deelnemen aan de vergadering, hiervoor belt u: 0800 020 0182Vervolgens zal u door een computer (in het Engels) gevraagd worden de toegangscode in te typen voor deze […]

Herdenking 4 mei

Beste dorpsgenoten uit Nijland, Zoals jullie misschien wel verwacht hadden zal de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument ‘De Hoanne’ dit jaar niet door gaan. Door de huidige RIVM regels heeft de gemeente dit moeten besluiten. Maar om toch onze bevrijders te eren zal er om 18:00 door een delegatie van 2 mensen ,uit de organiserende […]

Belangrijke mededeling activiteiten Oranje vereniging

Beste Dorpsgenoten, Door de bij eenieder reeds bekende, opgelegde beperkende maatregelen betreffende de COVID-19 (Corona) uitbraak, hebben wij als bestuur van de Oranje Vereniging Nijland besloten om voor het jaar 2020 geen Koningsdag activiteiten te organiseren. Ook voelen wij ons genoodzaakt om het geplande Dorpsfeest voor 2020 af te gelasten. Door de opgelegde maatregelen is […]

Koningsdag 2019

Foto’s vande afgelopen Koningsdag vind u hier

TV gids dorpsfeest 2018

Opgave kinderspelen dorpsfeest

Aan alle basisschoolleerlingen van Nijland, Van 6 tot en met 9 september 2018 worden de dorpsfeesten, met als thema “Thuis voor de buis!”, bij ons in het dorp gehouden. Op vrijdag 7 september worden de kinderspelen vanaf 9.45 uur gehouden. De opgaaf voor de kinderspelen is voor de peuters en de kleuters ter plekke, voor […]

Laatste nieuws van de Oranjeverenging (Juni 2018)

Nieuws van de Oranje Vereniging Nijland   Beste mensen, Het is alweer een tijdje achter de rug, maar we kunnen met ons allen terug kijken op een zeer geslagde Koningsdag. Dit jaar hadden we vorafgaand aan de Koningsdag briefjes rondgebracht met daarop de vraag of u een rollade wilde bestellen, waarvan er €2,50 per stuk […]

Rollade actie 2018

Dit jaar rond Koningsdag 2018 gaat de Oranje Vereniging Nijland een Rollade actie houden, in samenwerking met onze huisslager Verweij. De opbrengst van deze actie zal worden aangewend om de kas van de OV een beetje te spekken. Per rollade gaat er EUR. 2,50 naar de kas van de OV. Als uw  Oranje vereniging Nijland […]

Donderdag 22 februari – Algemene ledenvergadering 2018

Op donderdag 22 februari 2017 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd voor onze leden in ‘De Mande’ van Nijland Aanvang: 20.00 uur Opening Zingen van het Wilhelmus Notulen ledenvergadering 2017 Mededelingen en ingekomen stukken Jaarverslag penningmeester Rapport en benoeming kascommissie Kascommissie 2017: Grytsje de Boer en Piet v/d Wal. Reservelid: Gosse Hofstra Jaarverslag secretaris Pauze Evaluatie activiteiten […]

Previous Posts