Oranjevereniging Nijland

Bestuurszaken

Het bestuur van de Oranjevereniging Nijland bestaat uit 6 mensen.

De bestuurstermijn is 4 jaar (minimaal 2 dorpsfeesten)
Hieronder een overzicht van het huidige bestuur

 

BESTUUR ORANJEVERENIGING NIJLAND:

 

Functie Naam Telefoonnummer Aftredend
 Voorzitter Geartsje Mollema 0617724479  2023
 Vice-voorzitter Rudi Mollema 0515569399  2023
 Interim penningmeester Lynet van der Veer 0681415722  2024
 Secretaris Alvin Riga 0631973654  2024
 Algemeen lid Anique van der Veer 0620922621  
 Algemeen lid Susanne Spies 0642073631  
 Penningmeester <VACANT>    
 Algemeen lid <VACANT>    
 Algemeen lid <VACANT>    
 Algemeen lid <VACANT>