Oranjevereniging Nijland

Bestuurszaken

Het bestuur van de Oranjevereniging Nijland bestaat uit 10 mensen.

De bestuurstermijn is 4 jaar (minimaal 2 dorpsfeesten)

Hieronder een overzicht van het huidige bestuur

 

BESTUUR ORANJEVERENIGING NIJLAND:

 

 

Functie Naam Telefoonnummer Aftredend
 Voorzitter Janke Boonstra 0614113513  2022
 Vice-voorzitter Greta Roskam 0515338673  2021
 Secretaris Johan de la Ferté 0515336694  2022
 Penningmeester Tjitze de Wit 0515569782  2021
Algemeen lid Rudi Mollema 0515569399 2023
 Algemeen lid Geartsje Mollema 0617724479  2023
 Algemeen lid Lynet van der Veer 0681415722  2024
 Algemeen lid Mirella van der Schaaf 0647872819  2023
 Algemeen lid Alvin Riga 0631973654  2020
 Algemeen lid Bert de Jong 0615159687  2021