Oranjevereniging Nijland

Bestuurszaken

Het bestuur van de Oranjevereniging Nijland bestaat uit 10 mensen.

De bestuurstermijn is 4 jaar (minimaal 2 dorpsfeesten)

Hieronder een overzicht van het huidige bestuur

 

BESTUUR ORANJEVERENIGING NIJLAND:

 

 

Functie Naam Telefoonnummer Aftredend
 Voorzitter Janke Boonstra 0614113513  2021
 Vice-voorzitter Greta Roskam 0515338673  2018
 Secretaris Johan de la Ferté 0515336694  2018
 Penningmeester Tjitze de Wit 0515569782  2021
Algemeen lid Brenda van Koningsveld 0515426463 2019
 Algemeen lid Rudi Mollema 0515569399  2019
 Algemeen lid Maaike Abma 0619676743  2019
 Algemeen lid Tanja Staal 0613330360  2020
 Algemeen lid Alvin Riga 0631973654  2020
 Algemeen lid Bert de Jong 0615159687  2021