Oranjevereniging Nijland

Bestuurszaken

Het bestuur van de Oranjevereniging Nijland bestaat uit 10 mensen.

De bestuurstermijn is 4 jaar (minimaal 2 dorpsfeesten)

Hieronder een overzicht van het huidige bestuur

 

BESTUUR ORANJEVERENIGING NIJLAND:

 

Functie Naam Telefoonnummer Aftredend
 Voorzitter Geartsje Mollema 0617724479  2023
 Vice-voorzitter Rudi Mollema 0515569399  2023
 Interim penningmeester Johan de la Ferté 0515336694  2022
 Secretaris Alvin Riga 0631973654  2024
 Algemeen lid Lynet van der Veer 0681415722  2024
 Algemeen lid Mirella van der Schaaf 0647872819  2023
 Penningmeester <VACANT>    
 Algemeen lid <VACANT>    
 Algemeen lid <VACANT>    
 Algemeen lid <VACANT>