Oranjevereniging Nijland

Nieuws

Koningsdag 2019

Foto’s vande afgelopen Koningsdag vind u hier

TV gids dorpsfeest 2018

Opgave kinderspelen dorpsfeest

Aan alle basisschoolleerlingen van Nijland, Van 6 tot en met 9 september 2018 worden de dorpsfeesten, met als thema “Thuis voor de buis!”, bij ons in het dorp gehouden. Op vrijdag 7 september worden de kinderspelen vanaf 9.45 uur gehouden. De opgaaf voor de kinderspelen is voor de peuters en de kleuters ter plekke, voor […]

Laatste nieuws van de Oranjeverenging (Juni 2018)

Nieuws van de Oranje Vereniging Nijland   Beste mensen, Het is alweer een tijdje achter de rug, maar we kunnen met ons allen terug kijken op een zeer geslagde Koningsdag. Dit jaar hadden we vorafgaand aan de Koningsdag briefjes rondgebracht met daarop de vraag of u een rollade wilde bestellen, waarvan er €2,50 per stuk […]

Rollade actie 2018

Dit jaar rond Koningsdag 2018 gaat de Oranje Vereniging Nijland een Rollade actie houden, in samenwerking met onze huisslager Verweij. De opbrengst van deze actie zal worden aangewend om de kas van de OV een beetje te spekken. Per rollade gaat er EUR. 2,50 naar de kas van de OV. Als uw  Oranje vereniging Nijland […]

Donderdag 22 februari – Algemene ledenvergadering 2018

Op donderdag 22 februari 2017 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd voor onze leden in ‘De Mande’ van Nijland Aanvang: 20.00 uur Opening Zingen van het Wilhelmus Notulen ledenvergadering 2017 Mededelingen en ingekomen stukken Jaarverslag penningmeester Rapport en benoeming kascommissie Kascommissie 2017: Grytsje de Boer en Piet v/d Wal. Reservelid: Gosse Hofstra Jaarverslag secretaris Pauze Evaluatie activiteiten […]

Après-ski hut “De Mande”!

Programma Koningsdag 2017

Koningsdag 2017 16.30 uur Ontvangst in de Mande Voor de kinderen is er limonade 17.00 uur Welkom en zingen Wilhelmus en Frysk folksliet 17.30 uur Start ‘Oranje’ buffet Met elkaar gezellig een hapje eten. Kosten zijn voor eigen rekening. 18.30 uur Activiteit voor jong en oud Een gezellige Fryske activiteit waarbij gelachen wordt en de […]

Dinsdag 7 februari – Algemene ledenvergadering 2017

Op dinsdag 7 februari 2017 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd voor onze leden in ‘De Mande’ van Nijland Aanvang: 20.00 uur Wij hopen op uw / jou komst!   Agenda: 1. Opening 2. Zingen van het Wilhelmus 3. Notulen ledenvergadering 2016 4. Mededelingen en ingekomen stukken 5. Jaarverslag penningmeester 6. Rapport en benoeming kascommissie […]

Foto’s dorpsfeest 2016 – Doen Als Toen

Inmiddels zijn de feesten voor bij en wat hebben we genoten!   Er zijn heel veel foto’s gemaakt en de eersten zijn hier terug te vinden. Er zijn nog foto’s onderweg, deze zullen nog worden toegevoegd.   Donderdag 1 september 2016 – Optocht, Culturele avond en Disco Silver   Vrijdag 2 september 2016 – Kinderspelen, […]

Previous Posts